Popis

Tvůrcem tohoto plemene je Ing. Jozef Jonek. Šlechtěním zemplínského králíka se zabývá od roku 1982, kdy požádal o výzkumný chov. Zemplínský králík vznikl křížením dvou plemen králíků – Vídeňský modrý (Vm) a Novozélandský červený (Nč). Název plemene je odvozeno od lokality jeho vzniku a to Zemplín. Plemeno bylo uznáno 22.11.1987 na Celostátní výstavě drobných zvířat v Nitře. Zemplínský králík je středního plemeno. Nejzajímavější na něm je kombinace pastelové hnědé barvy s modrou. Zvláštní krása tohoto plemene si bude určitě získávat další zájemce o chov. V současnosti se chovatelé zemplínského králíka sdružují v Klubu chovatelů zemplínských králíků se sídlem v Michalovcích.

Zemplínský králík má zavalité tělo, válcovité s rovnoměrně rozloženým osvalením. Končetiny tohoto plemene jsou poměrně silné střední délky s polovzpřímeným postojem. Hlava je výrazná jak u samců, tak i u samic. Krk má zemplínský králík spíše krátký. Uši jsou drženy zpříma u sebe, bývají zpravidla dobře osrstěné se zaoblenými konci. Délka uší se pohybuje od 11 do 12 centimetrů.

Barva srsti je u zemplínkých králíků po celém těle intenzivně pastelově hnědá s mírným modrým nádechem. Místa s kratší srstí (např. – uši, hlava, končetiny) mají výraznější namodralý nádech. Podsada je na celém tělu oranžová (na břichu je mírně matnější, světlejší a přecházející až do barvy krémové).

Oči má zemplínský králík šedomodré, pokud převládá hnědá barva, je to předností. Drápy tohoto plemene jsou tmavě rohovité a vousy bývají zbarveny tmavě. Hmotnost by se měla pohybovat v rozmezí 4,25-5,25 kg.

Kromě sportovního chovu je vhodný i na produkci kvalitního masa a kožek zajímavého zbarvení. Zemplínský králík má srovnatelné nároky na ustájení, krmení, ošetřování a veterinární prevenci jako ostatní střední plemena králíků. Oproti běžným křížencům králíků dokáže zemplínský králík potěšit neobvyklým zbarvením srsti a svojí vyšší užitkovostí.

Standard plemene

Genotypy:
AA bb CC dd gg HH yy     =     tamvší isabella + ohnivost

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,6 2,2 2,7 3,2 3,7 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,25 kg
4,25 – 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. – Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, s rovnoměrně rozloženým osvalením. Hlava: poměrně velká, u obou pohlaví krátká, široká čelní a nosní partie. Krk: krátký s mohutným zátylkem. Končetiny: silné, středně dlouhé. Uši: nesené v ostrém úhlu, silné, poměrně hrubé, na koncích zaoblené. Délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá, pružná, výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. – Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: intenzivně pastelově hnědá s jemným modravým nádechem po celém povrchu těla. Stejnoměrně rozložená po celém těle. Místa s kratší srstí – hlava, uši, končetiny , břicho, pírko – výraznější namodralý nádech. Oči: šedomodrohnědé, převládající hnědý tón je předností. Vousy: tmavé. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: oranžová na celém těle, mád dosahovat až ke kůži. Na břiše barevně matnější a mírně světlejší s přechodem do krémové.

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. – Stupnice hmotnosti

Pozice 2. – Všeobecná

Pozice 3. – Všeobecná č. + Tělo: poněkud užší, zejména v hrudní partii. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: zřetelnější. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. – Srst: řidší, měkká, méně pružná nebo hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. – Barva krycího chlupu: světlejší, náběh na skupinu bílých chloupků, nerovnoměrně rozložená, modravý nádech připomínající modré kamzičí znaky, namodralé břicho. Světlejší: prsa a boky, sv. oči s převládajícím šedivým tónem, sv. nebo ojedinělé bílé vousy, sv. drápy.

Pozice 6. – Podsada: málo výrazná nebo světlejší barva, našedlá, ojedinělé bílé chloupky, světlejší proužek u kůže.

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. – Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. – Všeobecná

Pozice 3. – Všeobecná č. + Tělo: úzké (výluka). Hlava: úzká, dlouhá nebo štičí (výluka). Pohyb: plazivý. Uši: delší než 13 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Velmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná nebo velmi hrubá (výluka)

Pozice 5. – Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající českého luštiče (výluka). Silný výskyt bílých chloupků, bílá skupina (výluka). Znaky: výrazné modré nebo kamzičí (výluka). Prsa a boky: vysloveně světlé (výluka). Břicho nebo hlava: intenzivně modré (výluka). Silný rez (neklasifikován). Odstín: nažloutlý vez modravého pastelového nádechu (výluka). Oči: světlé nebo výrazně modré (výluka). Vousy: všechny bílé (výluka). Dráp: bílý (výluka). Konec pírka: bílý (výluka).

Pozice 6. – Podsada: bílá (výluka), modrá (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část