Registrace 2018

Správa registrátora klubu za rok 2018

Klub chovateľov zemplínskych králikov

Registrace

Zemplínsky „Ze“                                 188

Zemplínsky rex „ZeRex“                      50

Malý zemplínsky „MZe“                       13

Zdrobnený zemplínsky „ZZe“               31

Zdrobnený zemplínsky rex „ZZeRex“    4

CELKEM ……………………………………..  286 ks

Z toho registrovali členové kubu:

Milan Mikolaj               53 ks (30-23-0-0-0)

Štefan Mitaľ                 49 ks (49-0-0-0-0)

Ján Petrík                      46 ks (23-0-13-10-0)

Miroslav Daňo              25 ks (21-4-0-0-0)

Tomáš Ondrouch Ing.   25 ks (25-0-0-0-0)

Bartolomej Venceľ        19 ks (19-0-0-0-0)

Matúš Novák                 18 ks (0-12-0-6-0)

Marek Žofčák Ing.        16 ks (0-0-0-12-4)

Vladimír Čižmár           14 ks (0-11-0-3-0)

Imrich Adam                 11 ks (11-0-0-0-0)

Pavol Hricišon               10 ks (10-0-0-0-0)

Línie

Zemplínsky   ZeRex     MalýZe     ZZe         ZzeRex

4 – 15 ks     2 – 12 ks    13 ks    1 – 6 ks       5 – 4 ks

5 – 14 ks     3 – 28 ks                 3 – 9 ks

8 – 57 ks     4 – 4 ks                   4 – 4 ks

10–15 ks     6 – 6 ks                   7 – 10 ks

13– 39 ks    8 – 2 ks

14 – 16 ks

29 – 32 ks