Klub chovatelů

Nové plemeno si postupem času získávalo své příznivce, ale k nejvýraznějšímu vzestupu došlo v letech 1990 – 1995. Po tomto období však z různých důvodů dochází v chovu zemplínských pastelových králíků k výraznému útlumu, který se plně projevil na celostátní výstavě v roce 2000, kde byla vystavena pouze jediná kolekce.

Po tomto úpadku se na podnět chovatele Imricha Adama začal zemplínsky pastelový králík výrazně regenerovat, a to hlavně mezi členy klubu chovatelů králíků národních plemen a rexů. Skupina nadšenců, do které patřili hlavně chovatelé Adam, Piatnička, Sabo, Mikolaj se snažila zachránit zemplínského králíka regeneračními chovy a vzájemnou výměnou chovného materiálu. V roce 2006 získal zemplínsky králík na výstavě Agrokomplex Nitra ocenění Zlatý kosák.

K velkým úspěchům patří i počet vystavených zemplínských králíků na zemplínské výstavě v Michalovcích v roce 2007, kde bylo vystaveno přes 70 jedinců ve velmi dobré kvalitě. Nejvýraznějším úspěchem tohoto plemene bylo zařazení zemplínského pastelového králíka do Evropského sborníku králíků pod názvem Zemplínsky – Zempliner (Ze). .

V roce 2016 bylo v klubu chovatelů registrovaných 331 ks králíků a z toho 236 ks zemplínských králíků. V klubu chovatelů se objevují nově registrovaná plemena – zdrobnený zemplínsky (ZZe), zemplínsky rex (ZeRex) a zdrobnený zemplínsky rex (ZZeRex). V roce 2017 došlo k poklesu registrovaných králíků na 274 ks a z toho 191 ks zemplínských králíků.

V současnosti se chovatelé tohoto králíka sdružují v klubu chovatelů zemplínských králíků.

VÝBOR KLUBU :

Předseda – Mikolaj Milan

Tajemník – Ing. Žofčák Marek

Člen výboru – Venceľ Bartolomej

Registrátor –  Adam Imrich

Revizor –  Hricišon Pavol

 

Majster Slovenské republiky 2018 – Ing. Tomáš ONDROUCH

Majster klubu 2018

1. Bartolomej Venceľ             majster klubu         

2. Tomáš Ondrouch Ing.       1.vicemajster

3. Milan Mikolaj                       2.vicemajster  

Nejlepší chovatel klubu 2018

1. Milan Mikolaj

2. Bartolomej Venceľ  

3. Tomáš Ondrôuch Ing.

 

Seznam členů Klubu zemplínskych králíků

  1. Mikolaj Milan

2. Petrík Ján

3. Adam Imrich

4. Daňo Miroslav

5. Hricišon Pavol

6. Ing. Ondrouch Tomáš  (ČR)

7. Uhrín Marián

8. Venceľ Bartolomej

9. Mitaľ Štefan

10. Novák Matúš

11. Ing. Žofčák Marek

12. Čižmar Vladimír

13. Ing. Adamec Štefan

14. Kročko Milan

15. Miloslav Ondrouch (ČR)

16.  Mgr. Sabo Július              čestný člen

17. Jonek Jozef                      čestný člen

 

Přihláška do klubu chovatelů zemplínských králíků:

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV

KLUB ZEMPLÍNSKYCH KRÁLIKOV
SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA

Priezvisko,meno,titul:……………………………………………………..
Povolanie:……………………………….dátum narodenia:…………….
Adresa : ………………………………………………..PSČ:………………..
Som členom ZO SZCH:………………………….. od roku:………….
Číslo členskeho preukazu : …………….Tel.číslo:…………………..
e-mail :………………………………………………………………………….

Vyhlasujem, že som oboznámený s Stanovami SZCH a budem v ich zmysle konať.

 

V …………………………. Dňa:……………               ……………………………………

                                                                               vlastnoručný podpis

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu tajemníka klubu Ing. Žofčáka Marka